x
   

  

ŞİFALI BİTKİLER ve SAĞLIĞIMIZ

Bitkiler beslenme düzenimiz içerisinde doğrudan yer almaktadır. Sadece beslenmemizi sağlamaz, aynı zamanda hastalıklarımız için doğrudan veya dolaylı olarak tedavi edici olarak da kullanılmaktadırlar
İnsanoğlunun yaşamında bitkilerin büyük önemi vardır. Nereye giderseniz gidin; ne yaparsanız yapın sürekli bitkilerle ve bitkilerden elde edilmiş ürünlerle temas halindesinizdir. Canlılar yaşayabilmek için oksijen kullanırlar. Herşeyden önce, bitkiler fotosentez yoluyla kullandığımız oksijenin üretilmesinde önemli bir araçtır. Çevre koşullarına etkileri vardır: Isıyı düzenlerler, iklim üzerinde etkileri vardır, toprak üzerinde etkileri vardır. Kullandığımız bir çok günlük ürünlerin elde edilmesinde bitkiler kullanılır. Giydiğimiz elbiseler, kullandığımız mobilyalar, yazdığımız kağıtlar bitkilerden elde edilmektedir.

Bitkiler besin zincirin'in başlangıç noktasını oluşturmaktadır. Bitkiler beslenme düzenimiz içerisinde doğrudan yer almaktadır. Bitkileri sadece beslenmek için değil, aynı zamanda doğrudan veya dolaylı olarak hastalıklarımızı tedavi etmek için de kullanmaktayız. Bazı bitkileri "Şifalı Bitkiler" diye ayırmamızın sebebi de bundandır. Bu tür bitkileri, sağlıkla ilgili çeşitli sorunlarımızı çözmede kullanabildiğimiz için şifalı bitkiler olarak adlandırmaktayız.

Bitkilerin "şifa" kaynağı olarak kullanılması insanlık tarihi kadar eskidir. Halk arasında "kocakarı ilaçları" olarak adlandırılan ve sağlık sorunlarında kullanılagelen kürlerin çoğu bu şifalı bitkilerden elde edilmektedir. Tıp biliminin ve teknolojinin gelişmesi ise, bitkilerin dolaylı olarak ama daha etkili biçimde sağlığımıza kavuşmamızda etkili olmasını sağlamıştır.

Sitemizde, doğrudan kullanabileceğimiz türden bitkileri - yani şifalı bitkileri ele almaktayız. Öte yandan, bu bitkilerin olası yan etkileri veya zararları var ise buna da dikkat çekmek istiyoruz.

Şifalı Bitkiler
Şifalı Bitkiler - yazarlar

YARARLANABİLECEĞİNİZ DİĞER SİTELER: